ATM, de nieuwe DNB toezichtaanpak voor pensioenfondsen

1 maart 2021

DNB heeft met ingang van 2021 een nieuwe data-gedreven en geautomatiseerde aanpak om doelmatig en gestructureerd toezicht te kunnen houden op pensioenfondsen: ATM (Actualisatie Toezicht Methodologie). Het is een aanpak om het toezicht dynamischer te maken, waardoor sneller ingespeeld kan worden op ontwikkelingen. 

Hoe werkt de DNB toezichtaanpak?

De pensioenfondsen worden ingedeeld in een impactklasse. Iedere impactklasse kent een eigen intensiteit van het toezicht. Bij de uitvoering van de toezichtstaken en derhalve ook bij de indeling van de impactklassen is proportionaliteit een belangrijk uitgangspunt. Ook complexiteit speelt een belangrijke rol.

Om prioriteiten te bepalen, worden op basis van informatieverzameling de risico’s bepaald. Door te werken met automatische scores en het afdwingen van onderbouwing bij afwijken van deze automatische scores, is het toezicht consistent en zijn onderlinge vergelijkingen mogelijk.

In een basisprogramma (BP) dat op alle pensioenfondsen van toepassing is, wordt een oordeel verkregen over het risicoprofiel (risiconiveau en -beheersing). Dit vormt het startpunt voor een eventuele verdieping in een risico-gebaseerd programma (RP).

Onderstaand een schematische weergave van het basisprogramma, dat op alle pensioenfondsen van toepassing zal zijn. Bij de aanpak wordt vanuit 5 risicogebieden, de beheersing van 17 risico’s beoordeeld. 

DNB Toezichtaanpak - Risicotaxonomie Basisprogramma
Bron: DNB brochure ‘ATM, de vernieuwde toezichtaanpak’

Wat betekent dit voor u?

Omdat het toezicht meer data-gedreven wordt, zullen ook de middelgrote en kleine fondsen de verantwoordingsrapportages over het financieel en organisatorisch ‘in control’ zijn, op orde moeten hebben, zodat bij de informatie-uitvraag van DNB, transparant en duidelijk inzicht kan worden gegeven in gevraagde data en beheersing van de risico’s. Voor een aantal pensioenfondsen betekent dit dat de kwaliteit van (risico)managementrapportages omhoog moet. Te denken valt onder meer aan een beter inzicht in de beheersing van strategische en niet financiële risico’s, waaronder IT.

Meer informatie kan worden verkregen in de DNB brochure: ATM, de vernieuwde toezichtaanpak.

Voor vragen over deze toezichtsaanpak, of andere vragen over pensioenfondsen kunt u terecht bij onze pensioenexpert Hans Sieraad via hans@arcpeople.nl of 06 513 892 61.

Contact
Hans Sieraad RA
Associate
06-51389261