Certificaat Kwaliteitstoetsing NV schade en ARC People

8 mei 2020
Op 10 februari 2020 kreeg Marc van Heese, Hoofd Internal Audit NV schade, uit handen van Robert Bogtstra, van FSV Risk Advisory het kwaliteitscertifcaat overhandigd.

Marc van Heese: “Sinds september 2016 is die auditfunctie van NV schade aan ARC People uitbesteed. Eind 2019 is de gezamenlijke inzet van NV Schade en ARC People beloond met het behalen van de kwaliteitstoets van het IIA. En geen enkele exception. Dit is maar weer het bewijs dat kleine(re) (geoutsourcete) auditafdelingen uitstekend in staat zijn om kwaliteit te leveren. Ik ben ook erg blij met de ruimte die NV schade heeft geboden om de functie goed neer te zetten.”

Het bewijs dat kleine(re) (geoutsourcete) audiafdelingen uitstekend in staat zijn om kwaliteit te leveren.