Gedrag van mensen: het blijft enorm interessant!

8 juli 2019
Dertig eindverantwoordelijken voor Audit-, Risk en Compliance functies kwamen op 2 juli jongstleden samen voor een interessant event over gedragsbeïnvloeding, getiteld “De Kracht van Consequenties”. ARCPeople nodigde daarvoor spreker Joost Kerkhofs van de VU uit.

Voor alle drie de vakgebieden is gedrag een interessant thema. “Gedrag van mensen beïnvloeden om de organisatiedoelen te behalen, dat is immers waar het bij beheersing om draait”, zo opende partner Sander van Oosten. En dan heeft dit thema ook nog eens een zetje in de rug gekregen vanwege de vernieuwde Code Corporate Governance, waarin Gedrag, Houding en Cultuur prominent worden genoemd.

Al jaren blijkt uit onderzoek dat organisatieveranderingen slechts in zo’n 30% van de gevallen slagen. In meer dan de helft van de gevallen blijkt gedrag van medewerkers aangeduid te worden als de ‘boosdoener’, aldus Joost Kerkhofs. Veel leidinggevenden verzuchten dan ook: “Waarom doen ze niet wat we afspraken?” of “Waarom zetten ze geen stapje extra?”.

Joost verklaarde vervolgens vanuit de gedragswetenschappen hoe dit komt. Hij nam de aanwezigen mee in de drie belangrijkste valkuilen bij gedragsbeïnvloeding. Door deze 3 valkuilen is slechts 0,8% van de tijd en moeite die men steekt in gedragsbeïnvloeding effectief. Dit heeft enorme impact op het rendement van organisatieveranderingen, projecten, cultuurveranderingen, systeem- en procesimplementaties, fusies, etc. Ruimte voor verbetering dus. Niet alleen de valkuilen werden uitgelicht. Ook presenteerde Joost een bewezen stappenplan om via een gedragsanalyse tot de juiste interventies te komen binnen organisaties.

Hieronder volgen enkele spraakmakende uitspraken van Joost:

“Ik zal jullie bewijzen dat het mogelijk is om binnen korte tijd een bewegingsloze parkiet op een manier door de kooi te laten vliegen die bijna gevaarlijk wordt.”

“We denken helaas nog veel te veel aan belonen in materiële zin.”

“Ik hoop dat managers hun tijd gaan steken in het op heterdaad betrappen van medewerkers op gewenst gedrag.”

“Het gaat wat mij betreft niet alleen om het halen van het resultaat, maar om een prestatie waarbij het resultaat wordt gehaald mét het juiste gedrag.”

“Organisaties die hiermee aan de slag gaan, willen niet anders meer.”

Na de inhoudelijke sessie werd er uitgebreid doorgepraat. Daarbij werd duidelijk: het verhaal heeft de deelnemers aan het denken gezet en geïnspireerd om er meer van te leren of het direct te gaan toepassen. En dat vinden we bij ARC People natuurlijk erg leuk om te horen. Op naar het volgende interessante event.

Meer weten? We sturen je op verzoek graag een artikel toe, waarin de belangrijkste inhoud van het event staat beschreven. Je kan het artikel opvragen via info@arcpeople.nl.