Risicomanagement, een doel op zich? Een ochtendsessie met Marinus de Pooter

10 februari 2020
Het ultieme doel van een manager is het toekomstbestendig maken van zijn verantwoordelijkheidsgebied. Hiertoe dient hij zichzelf vooraf een paar vragen te stellen. Wie zijn mijn belangrijkste stakeholders? Wat verwachten zij van mij? En waar hechten zij waarde aan?

Risicomanagement is een van de vele managementsystemen binnen een bedrijf geworden. Dat is zonde, betoogde Marinus de Pooter deze vrijdagmorgen bij ARC People. In het dagelijks leven is men voortdurend bezig met het inschatten en eventueel vermijden van risico’s op basis van ervaringen en intuïtie. Waarom zou dat in het bedrijfsleven anders zijn? Experts uit verschillende lagen van het bedrijf zouden hun die ervaringen en intuïtie moeten inzetten om gezamenlijk risico’s te identificeren en te beheersen. Risicomanagement moet weer geïntegreerd worden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit noemt De Pooter het intuitive risk process.

Risicobeheersing gaat overigens niet alleen over mogelijke gebeurtenissen die het behalen van doelstellingen kunnen bedreigen. “Een risico is kortgezegd een betekenisvolle onzekerheid”, vertelt de Pooter, “en heeft daarmee mogelijk impact op iets waar je waarde aan hecht”. Ook kansen zouden daarom onderdeel uit moeten maken van de risicobeheersing. Zowel bedreigingen als kansen kunnen immers van invloed zijn op de toekomstbestendigheid van je bedrijf.

Een goede risicomanager zou daarom het management moeten bijstaan bij het maken van belangrijke strategische keuzes door zowel kansen als bedreigingen te schetsen, in het liefst zo min mogelijk jargon. Alles met het woord ‘risico’ erin, schrikt mensen af. Als je meer gehoord wilt worden: noem jezelf dan liever niet ‘risicomanager’, maar bijvoorbeeld iets als toekomstbestendigheidsadviseur of kansenmanager, is het devies van De Pooter.

Auteurs Raviena Kapitao en Sarah Zweekhorst zijn beide ten tijde van het schrijven van dit verslag werkzaam als Audit trainee bij ARC People. Zij gingen met risicomanagement expert Marinus de Pooter in gesprek op een maandelijkse terugkomdag van het traineeship.