Toenemende waardering voor de sleutelfunctie interne audit

14 december 2021

De wettelijk verplichte sleutelfunctie interne audit raakt steeds meer ingebed in de governance van pensioenfondsen en wordt – na soms eerst een aarzelend begin – ook steeds meer gewaardeerd door de besturen. 

De sleutelfuncties risicobeheer, interne audit en actuarieel zijn naar aanleiding van internationale wetgeving, IORP II, vanaf 2019 voor pensioenfondsen verplicht gesteld, hetgeen is vastgelegd in de Pensioenwet, artikel 143a. In deze blog ga ik dieper in op de interne auditfunctie, omdat er met betrekking tot het inrichten van deze functie de nodige weerstand en scepsis was.

Zorgen over de inrichting van de interne audit functie

De interne audit functie was voor veel pensioenfondsen nieuw. Ik heb zeker in het begin regelmatig bestuursleden gesproken, die hun zorgen uitspraken over dat deze nieuwe wetgeving (weer) extra kosten met zich zou meebrengen. Daarbij leefde het idee dat een interne auditfunctie niet nodig was. “De beheersing van het fonds was voldoende op orde, onder meer door ISAE verklaringen en de aanwezigheid van risicomanagement.”

Na circa 3 jaar en het uitvoeren van verschillende audits onder meer op uitbesteding, risicomanagement en IT, durf ik te stellen dat de meerwaarde van de interne auditfunctie duidelijk(er) is geworden. Verschillende onderzoeken onderschrijven dit. 

Interne auditfunctie is relevant gebleken

Door de onafhankelijk en objectief uitgevoerde audits, als sluitstuk van het managementproces, worden bruikbare aanvullende inzichten gegeven. De auditrapporten en met name de daarin opgenomen aanbevelingen, zijn relevant gebleken voor de pensioenfondsbesturen bij hun continue streven naar verbetering. Ook is hiermee aanvullende zekerheid gegeven over het ‘in control’ zijn van het bestuur. Uit bestuurlijke reacties, die ik heb gekregen, blijkt zonder uitzondering waardering en het onderschrijven van de bevindingen en aanbevelingen. Misschien wel de belangrijkste meerwaarde is, dat de aanbevelingen worden opgevolgd en daarmee invulling wordt geven aan continue verbetering van de uitvoering. Hierop toezien vanuit de interne audit functie helpt mee aan het borgen van beoogde verbeteringen.

Afhankelijk van de auditagenda, die in afstemming met het bestuur wordt bepaald, kan interne audit verbetermogelijkheden aanleveren betreffende de effectiviteit van risicomanagement, de  interne beheersing, de governance, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de eigen en uitbestede processen en het compliant zijn met wet- en regelgeving.

Interne auditfunctie binnen de governance van het pensioenfonds

De inrichting van de interne auditfunctie kan op verschillende manieren bij een pensioenfonds vormgegeven worden. Deels binnen het bestuur en/of (deels) geïnsourced. Er is niet één superieure methode, maar de inrichting dient vooral goed aan te sluiten op en een natuurlijke plaats te krijgen in de governance van het fonds. Ook speelt de samenstelling van het bestuur en de daar aanwezige kennis van auditprocessen een belangrijke rol. Aanwezigheid of insourcing van (technische) interne audit expertise is een randvoorwaarde om de sleutelfunctie interne audit op een effectieve manier te laten functioneren

Bent u aan het nadenken over de inrichting of aanpassing van de interne auditfunctie bij uw fonds, dan denk ik, bij een (digitale) kop koffie graag vrijblijvend met u mee. Neem gerust contact met mij op via hans@arcpeople.nl of 06-51389261. Ik kom graag met u in contact. 

Contact
Hans Sieraad RA
Associate
06-51389261