Waarom als Opdrachtgever kiezen voor ons Internal Audit Traineeship? Reden 1

16 januari 2020
Bij het AuditPeople Traineeship ontwikkelen jonge, talentvolle trainees zich in korte tijd tot professionele internal auditors. In de loop der jaren hebben we gemerkt dat onze klanten om een aantal verschillende, interessante redenen kozen voor de samenwerking met een trainee. In een serie blogs besteden we aandacht aan die redenen.

Reden nummer 1: De (unieke) overstapmogelijkheid.

Als eindverantwoordelijke voor een internal audit functie werkt u waarschijnlijk in een (middel)grote organisatie. Misschien heeft uw organisatie dan al wel een eigen traineeship of talent pool. Daarmee zou u niet meer extern hoeven te zoeken naar een oplossing voor jong talent.

Aan een bedrijfseigen intern traineeship kleven meestal echter een aantal nadelen.

Mogelijke nadelen van een bedrijfseigen traineeship zijn:

  • De trainees van uw bedrijfstraineeship kunnen meestal kiezen voor een functie / afdeling. De onbekendheid met Internal Audit maakt dan dat er weinig trainees zullen kiezen voor de auditafdeling. De trainees hebben doorgaans nog niet door hoe interessant een verblijf bij Internal Audit kan zijn.
  • Als ze al kiezen voor de Internal Audit afdeling, hebben de trainees van uw bedrijfstraineeship veelal ook de mogelijkheid om meerdere afdelingen te verkennen. Kortom, u bent de trainee na een investering van een aantal maanden weer ‘kwijt’.

Het laatstgenoemde nadeel zien we ook terug bij alle traineeships die commerciële partijen aanbieden. Men is er als commerciële partij veelal op uit om de trainee, net als het andere eigen personeel, zo lang mogelijk in dienst te houden. En dus bij verschillende klanten opdrachten te laten doen.

Bij ons Internal Audit Traineeship is dit anders. Uniek is de overstapmogelijkheid. Worden u en de trainee enthousiast van elkaar tijdens het traineeship? Dan hebben u en de trainee de mogelijkheid om met elkaar een dienstverband aan te gaan! Bij AuditPeople zien we dat als een succes dat gevierd mag worden. Voor u snijdt het mes dus aan twee kanten:

  • U kunt gedurende zes maanden rekenen op de capaciteit van een gemotiveerde en ambitieuze Junior Auditor.
  • U heeft gedurende een aantal maanden de tijd om in de dagelijkse praktijk te ervaren of de betrokken auditor een waardevolle, permanente aanvulling is op uw team.

Overigens kunt u ook gebruik maken van de inzet van een audit trainee zonder dat u die trainee een overstapmogelijkheid kunt óf wilt bieden. Zolang de gekozen insteek aan de voorkant van het samenwerkingstraject duidelijk is, is dat voor alle partijen uiteraard prima.

Er zijn meer redenen om te kiezen voor dit unieke traineeship. Lees verder of neem direct contact op met Sander van Oosten via sander@arcpeople.nl.