GRIP-Index®

GRIP-Index®: Verantwoordelijkheid inzichtelijk gemaakt

Heeft u het idee dat binnen uw organisatie niet de volle potentie uit uw personeel wordt gehaald? Dat er verantwoordelijkheden blijven liggen, ondanks dat uw organisatie bestaat uit hardwerkende, slimme medewerkers? De GRIP-index® helpt u om op een efficiënte wijze uw gewenste resultaat na te streven.

Verantwoordelijkheid is een term die steeds vaker wordt gebruikt. We vinden het kennelijk belangrijk. Maar in de praktijk blijkt iedereen er iets anders onder te verstaan. GRIP® heeft aan die onduidelijkheid een einde gemaakt: het heeft op een vernieuwende manier invulling gegeven aan het begrip verantwoordelijkheid. GRIP® staat voor Growing Responsibility In People. Bij GRIP® gaat verantwoordelijkheid over zowel gedrag (soft) als doelen (hard). Alleen een gecombineerde benadering leidt tot werkelijk beter presteren.

Met de GRIP-Index® wordt door middel van een onderzoek de kwaliteit van het verantwoordelijkheidsproces binnen uw organisatie in kaart gebracht. De GRIP-Index® maakt aantoonbaar in welke mate de resultaatverantwoordelijkheid voor gedrag en doelen daadwerkelijk zijn belegd, zijn aanvaard, worden genomen en erover wordt gerapporteerd.

Meer weten over de GRIP®filosofie?

ARC People is value added distributor van de GRIP-Index®. Ontdek alles over de achtergrond en inhoud van de GRIP® filosofie. Download de folder of neem contact met ons op.
Download GRIP flyer

Contact
Sander van Oosten
Partner
06-18804323