Quality Assurance

Zekerheid over uw projecten, transformaties en systeem migraties

Uw organisatie kent, net als andere organisaties, ongetwijfeld ook een groot aantal projecten en systeem migraties. Met die projecten en migraties zijn doorgaans grote belangen gemoeid. Om het succes van deze projecten te waarborgen, worden daarom meer en meer middelen ingezet zoals project audit, quality assurance (qa) en project evaluatie.

Met een project audit wordt extra zekerheid verkregen over de kans van slagen van het gehele project, of delen daarvan. Daarbij kan worden gekeken naar de kwaliteit van het projectmanagement, de inrichting of de deliverables van het project. Deze zekerheid is bedoeld voor de directie en/of stuurgroep, maar ook voor de projectmanager zelf. Om tijdig te kunnen bijsturen in het project, is een proactieve insteek van de audit onontbeerlijk.  

Hetzelfde geldt voor de rol van quality assurance, die doorgaans binnen het project wordt ingevuld. Quality assurance kan toegepast worden op projecten maar ook op systeem migraties en andere transformaties: bijvoorbeeld het migreren naar een nieuw ERP systeem en/of naar de cloud. 

ARC People beschikt over grote ervaring in project audits, quality assurance en project evaluaties. Neem contact op met ons om te zien hoe wij u kunnen helpen bij uw project audit of quality assurance.

Contact
Anita van der Leeuw
Senior Manager IT Audit & Risk
06-18682946