Samenwerking three lines

De ideale inrichting van de three lines

De ideale inrichting van de three lines is de inrichting die het meest waarde toevoegt voor de organisatie. Er kunnen verschillende keuzes gemaakt worden, afhankelijk of een bepaalde inrichting vereist is (b.v. door een toezichthouder) of niet. Eén ideale inrichting van de three lines is er dus niet en kan per organisatie verschillen, passend bij de specifieke context en risico’s van de organisatie. Het three lines model (voor juli 2020 nog het Three lines of Defense model genoemd) biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden dan menigeen denkt. Soms zien we echter dat men zichzelf onterecht ‘vast zet’ binnen uitgangspunten of denkbeeldige regels.

Het doel is de three lines op basis van bewuste keuzes in te richten, strevend naar maximale toegevoegde waarde voor de organisatiedoelen. Efficiënt en dus zonder overlap, die we overigens met name bij de monitoring activiteiten zien optreden. 

In de praktijk bereiken we uw ideale situatie over twee lijnen. Ten eerste: een ‘harde’ lijn, die aandacht besteedt aan o.a. de positionering, expliciete rollen, taakverdeling en rapportagelijnen. Ten tweede een ‘zachte lijn’, waarin aandacht is voor o.a. samenwerking, overleg, ‘tegenkracht’, begrip voor elkaar, kennisuitwisseling en invloed. Pas wanneer zowel de harde als de zachte lijn goed samenkomen, zien we een ideale situatie optreden.

ARC People kan u ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Het evalueren van uw inrichting van de three lines, op basis van een door ARC People ontwikkelde GRC-scan.
  • Het uitbrengen van een concreet advies over de (her)inrichting van uw three lines.
  • Aanpassing van de inrichting van uw three lines, gezamenlijk met u, in co-creatie.

Onze ondersteuning wordt geboden door deskundige en bevlogen professionals met ruime ervaring binnen het Governance werkveld, op de belangrijkste GRC functies (Audit, Risk, Compliance, Control, et cetera). Aarzel niet om voor meer informatie contact op te nemen met Carlo Bavius of Sander van Oosten.

Contact
Sander van Oosten
Partner
06-18804323
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555