RET

“Via co-sourcing levert ARC People ons een aanvulling op de capaciteit van Internal Audit en ondersteunt bij het continu verbeteren. Ze zijn een goede partner vanwege het brede netwerk van flexibel inzetbare professionals en omdat ze RET goed kennen.”

“Naast het leveren van capaciteit voor audits, heeft Carlo Bavius ondersteund bij de voorbereiding op de eerste externe kwaliteitstoetsing. De kwaliteitsreview op auditdossiers en belangrijke rapportages wordt voortgezet, zowel om compliant te blijven als vanwege de ervaren toegevoegde waarde hiervan. Ik ben erg tevreden over de samenwerking met ARC People.”

Lizet Hage, verantwoordelijke Internal Audit – RET