Tomassen Duck-To

“Voor ons bedrijf is de co-sourcing samenwerking met ARC People de meest ideale vorm, aangezien externe kennis en inzicht in alle elementen van de IA functie in de ruimste zin van het woord wordt verkregen. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om met interne mensen (CFO, Controler en assistenten) uitvoering te geven aan de benodigde werkzaamheden. Wij kunnen vertrouwen op overdracht van relevante kennis en tijdige uitvoering van Internal Audit werkzaamheden en rapportages.  

Vanwege het feit dat wij beursgenoteerd zijn dienen wij ten allen tijde betrouwbare rapportages (elk kwartaal) aan te leveren die gebaseerd zijn op een gedegen audit waarin alle facetten van ons bedrijf worden betrokken. De Audit Committee in Bangkok moet daarop kunnen vertrouwen. Daarnaast kunnen wij er inmiddels volledig op vertrouwen dat ARC People altijd proactief acteert op alle IA gerelateerde onderwerpen. Hiermee hebben wij altijd een ‘compliant’ gevoel voor wat betreft Internal Auditing en Control. ”

Gerard M. Elbertsen, Financial Director Tomassen Duck-To