ESG / CSRD

ESG-rapportage in het kader van de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en het Environmental, Social, and Governance (ESG) kader worden steeds invloedrijker in het bedrijfsleven. Er wordt van bedrijven verwacht dat ze niet alleen hun duurzaamheidsdoelen stellen, maar deze ook integreren in hun bedrijfsstrategie en rapportage. De CSRD, die vanaf januari 2025 van kracht wordt voor grote EU-ondernemingen, vereist dat bedrijven transparant rapporteren over duurzaamheidskwesties.

Daarnaast spelen European Sustainability Reporting Standards (ESRS) een cruciale rol. Deze normen bieden een raamwerk voor het meten en rapporteren van ESG-prestaties. Bedrijven worden aangemoedigd om deze standaarden te omarmen om niet alleen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals vastgelegd in de CSRD, maar ook om geloofwaardige en vergelijkbare informatie te verstrekken over hun ESG-praktijken.

Het blijft niet alleen bij de CSRD. Ook de op 1 juni 2023 aangenomen Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) zal significante veranderingen teweegbrengen. Het zal grote bedrijven verplichten tot het uitvoeren van due diligence om mensenrechten en milieu-impact te identificeren en aan te pakken en klimaatplannen op te stellen die overeenstemmen met de doelen van het Parijsakkoord.

Deze veranderingen zijn strategisch van aard, grotendeels nieuw en kennen harde deadlines. Ook vraagt het een multidisciplinaire aanpak, in samenwerking met je omgeving. Kortom, een grote uitdaging, die relatief veel capaciteit én specifieke deskundigheid vraagt. De specialisten van ARC People staan klaar om uw organisatie door deze uitdaging te leiden. Wij kunnen u ondersteunen met objectieve assurance, inzichten, en advies over ESG-zaken waardoor de geloofwaardigheid en het vertrouwen worden vergroot.

Pragmatisch en betrokken; Samen naar duurzaam succes

Onze specialisten bieden support bij ESG-implementaties om uw organisatie op het pad van duurzaam succes te zetten. Dit doen wij o.a. door:

  • Een ESG Maturity of CSRD Readiness Assessment, hoog over of diepgravend, resulterend in de huidige status en een plan van aanpak.
  • Inhoudelijk ESG Projectmanagement, om uw uitdagingen daadwerkelijk te implementeren.
  • Quality Assurance als ‘critical friend’ in uw ESG- / CSRD-project.
  • Doorvertaling van uw ESG risico’s en CSRD-vereisten in uw Risk & Control Frameworks.  
  • Het opstellen van ESG Data governance en het inrichten van processen voor het verzamelen en rapporteren van relevante en betrouwbare informatie;
  • Opstellen of reviewen van een ESG Compliance Framework, waarmee we kunnen beoordelen of de nieuwe regelgeving (SFDR, CSRD en/of CSDDD) en standaarden (ESRS) adequaat worden nageleefd.

Interesse in één van onze diensten of gewoon een keer sparren? Neem gerust contact op met Sander van Oosten voor een oriënterend gesprek.

Sander van Oosten deelt zijn ‘lessons learned’ binnen CSRD projecten. Ontdek de 6 basisvoorwaarden voor een goed traject.
Lees verder
Contact
Sander van Oosten
Partner
06-18804323