Privacy

Voldoet u aan de privacywetgeving?

Heeft u voldoende zekerheid over de naleving van de AVG of GDPR privacywet binnen uw organisatie? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen en hun privacy te waarborgen. Deze AVG privacywet is sinds mei 2018 van kracht. De impact ervan is enorm. Naast reputatieschade voor een organisatie staan er forse boetes op het niet naleven van de privacywetgeving.

De AVG privacywet is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, onafhankelijk van de grootte. Wel is het zo dat bij organisaties van 250 werknemers over het algemeen meer striktere eisen binnen de AVG privacywet worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het verplicht opstellen van een verwerkingsregister en het aanstellen van een Privacy Officer. Dit kan echter ook al zo zijn voor kleinere organisaties, afhankelijk van het soort verwerking die plaatsvindt.

Wilt u weten hoe u persoonsgegevens moet verwerken of misschien een Privacy Officer moet aanstellen? Kortom: wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de AVG, dan kan ARC People u daarover zekerheid bieden door middel van een quickscan. Wij bieden concrete ondersteuning bij de implementatie van maatregelen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor een quickscan te bespreken.
Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555