Kwaliteitstoetsing

Een goede voorbereiding op de kwaliteitstoetsing

Alle leden van de beroepsvereniging voor internal auditors (het IIA) zijn verplicht zich te houden aan de internationale standaarden voor de beroepsuitoefening van internal auditing. Ongeacht of u een grote of kleine auditafdeling hebt.

Een onderdeel van de IIA standards is het hebben van een programma voor kwaliteitsbewaking en –verbetering. Volgens dat programma dient een auditafdeling tenminste jaarlijks een zelfevaluatie te doen. Een goede vastlegging van zo’n zelfevaluatie vergemakkelijkt overigens de externe kwaliteitstoetsing, die eens in de vijf jaar hoort te worden uitgevoerd.

ARC People kan u professioneel ondersteunen met o.a. de volgende diensten:

  • Advies over hoe op een zo efficiënte manier goed te kunnen voldoen aan de formele eisen van IIA, NOREA en/of NBA.
  • Een tussentijdse toets (bijvoorbeeld door middel van dossier reviews), waarbij o.a. wordt gekeken naar de actualiteit en toereikendheid van uw auditmethodologie.

Met deze dienstverlening levert ARC People een concrete bijdrage aan de kwaliteit van uw auditafdeling. Altijd uitgevoerd door audit professionals die al bij vele kwaliteitstoetsingen betrokken zijn geweest. Inbreng van best practices is hierbij vanzelfsprekend.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555