Orsa (Own Risk Solvency Assessment)

Verzekeringsbedrijven zijn sinds januari 2016 met de inwerkingtreding van Solvency II verplicht jaarlijks een ORSA op te stellen. Door de verschillende bronnen en expertise gebieden die voor deze rapportage worden geraadpleegd (financiële, actuariële, strategic en operational risk) zijn dit vaak lastige trajecten. RiskPeople heeft bij verschillende klanten dergelijke trajecten geleid en daar expertise en coördinatie ingebracht.

Contact
Marc van Heese RO RE CIA
Partner
06-52073162