Software License Risk Assessment

Er is een grote kans dat uw organisatie periodiek te maken krijgt met audits van software leveranciers, zoals Oracle, IBM en Microsoft, met als doel te controleren of u compliant bent, dus of u voldoende licenties gekocht heeft voor uw gebruik. De software leveranciers hebben hierbij altijd een commercieel doel voor ogen. De afgelopen jaren was de omzet gegenereerd door deze audits hoger dan nieuwe verkopen. Naheffingen van meer dan 100% van de contractwaarde met terugwerkende kracht zijn gebruikelijk. Het FD heeft hier meerdere artikelen over geschreven.

Uitvoering van deze audits wordt veelal gedaan door auditors van de big four. In sommige gevallen wordt zelfs gebruik gemaakt van een team van advocaten en deurwaarders. Reden genoeg om uw license management op orde te hebben en uw risico’s te kennen. Contracten en bijbehorende licentiestructuren zijn dermate complex dat ervaren ondersteuning noodzakelijk is.

ARC People heeft een team van ervaren deskundigen om u te ondersteunen als u een aankondiging krijgt van een softwarebedrijf voor een license audit en de naheffingen te minimaliseren.

Ook kunnen we uw risico’s proactief in kaart brengen via een Software License Risk Assessment (SLRA) zodat u al gereed bent voordat een leverancier een audit aankondigt. Deze kosten verdient u ruimschoots terug. U kunt hier de flyer downloaden voor meer informatie.

Contact
Marc van Heese RO RE CIA
Partner
06-52073162