ISAE 3402

ISAE 3402 statement voor uw klant. Als service verlenende organisatie is het van belang dat u kunt aantonen dat de aan u uitbestede processen daadwerkelijk bij u in goede handen zijn. Uw opdrachtgever kan van u verlangen dat u daarover rapporteert conform een van tevoren gekozen standaard. Veel voorkomende standaarden zijn: ISAE 3402, SSAE16, ISO 27001, SOC II en CMMI.

ARC People kan u ondersteunen door:

  • Gezamenlijk met u de risicoanalyse uit te voeren, op basis waarvan de belangrijkste maatregelen worden gekozen.
  • U te ondersteunen bij het beschrijven en documenteren van de processen.
  • Een zogenaamde pre-audit uit te voeren, waarmee wordt ingeschat of u een formele audit conform de standaarden kunt doorstaan.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555