ISAE 3402

Bied uw klanten zekerheid met een ISAE 3402 rapport

Met een ISAE 3402 rapport kunt u als service organisatie de zekerheid bieden dat de processen die aan u worden uitbesteed betrouwbaar worden uitgevoerd. Uw opdrachtgever kan van u verlangen dat u daarover rapporteert conform een van tevoren gekozen standaard. Veel voorkomende standaarden zijn: ISAE 3402, SSAE16, ISO 27001, SOC II en CMMI.

ARC People biedt ISAE 3402 ondersteuning door:

  • Gezamenlijk met u de risicoanalyse uit te voeren, wat als leidraad zal gelden om de belangrijkste maatregelen te kiezen;
  • U te ondersteunen bij het beschrijven en documenteren van de processen;
  • Een zogenaamde pre-audit uit te voeren, waarmee wordt ingeschat of u een formele audit conform de standaarden kunt doorstaan.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555