Project audit of quality assurance

Uw organisatie kent ongetwijfeld ook een groot aantal projecten. Met die projecten zijn doorgaans grote belangen gemoeid. Meer en meer worden daarom de instrumenten project audit, quality assurance en project evaluatie ingezet. Met een project audit wordt extra zekerheid verkregen over de kans van slagen van het gehele project. Voor de directie en/of stuurgroep, maar ook voor de projectmanager zelf. Om tijdig te kunnen bijsturen in het project, is een proactieve insteek van de audit onontbeerlijk. Hetzelfde geldt voor de rol van quality assurance, die doorgaans binnen het project wordt ingevuld.

ARC People beschikt over grote ervaring in project audits, quality assurance en project evaluaties.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555