Internal audit onder IORP II

Institutions for Occupational Retirement Provision

Op 13 januari 2019 is de herziene richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision, kortweg IORP II, in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn geldt voor alle Europese instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, IBPV genoemd (in Nederland de pensioenfondsen).

Naast kwalitatieve vereisten ten aanzien van eigen vermogen, solvabiliteit en eisen over informatievoorziening richting pensioengerechtigde, is er met name een uitgebreid stelsel van vereisten voor het interne controlesysteem en andere onderdelen van het governance systeem. Hierin staan ook richtlijnen voor de drie sleutelfuncties riskmanagement, de interne audit functie en het actuariaat.

Eisen Interne Audit Functie en Risicobeheerfunctie

IORP II schrijft voor dat een pensioenfonds moet voorzien in een interne audit functie en risk management afdeling, op een wijze die in verhouding staat tot de omvang en complexiteit van de werkzaamheden. Aan de interne audit functie en risicobeheerfunctie worden eisen gesteld ten aanzien van kwalificaties, kennis en ervaring, reputatie en integriteit.

Artikel 24 lid 2 stelt dat de interne auditfunctie geen andere sleutelfuncties mag vervullen naast de invulling van de interne audit functie. Een combinatie met risicobeheer is hiermee uitgesloten en andersom geldt uiteraard hetzelfde. Daarnaast heeft DNB voor beiden functies uitgebreide geschiktheidseisen geformuleerd.

Uitbesteding onder IORP II

Gelukkig biedt de wetgeving ruimte voor een volledige of gedeeltelijke uitbesteding van beide functies. Een oplossing waar (kleinere) verzekeraars vaak al voor gekozen hebben bij de komst van Solvency II.

Als specialist op het gebied van internal audit en risk management kan ARC People uw interne audit functie of risicobeheerfunctie op de vereiste onafhankelijke wijze invullen. Wij hebben hier ruime ervaring mee bij andere financiële instellingen en pensioenfondsen.

Uitbesteding aan ARC People biedt u de volgende voordelen:

  • Gedegen kennis van en ervaring met de interne audit functie en risicomanagement bij financiële instellingen;
  • Hoge kwaliteit, die voldoet aan wettelijke en DNB eisen;
  • In staat en bereid de rol van sleutelfunctie houder en/of vervuller effectief en doeltreffend in te vullen;
  • Snel up to speed door beschikbare basis-documentatie zoals audit charter, audit manual, die voldoen aan de standaarden van de beroepsorganisatie van interne accountants, IIA;
  • Kostenefficiënte aanpak tegen scherpe tarieven;
  • Specifieke expertise van pensioenfondsen (zoals risicomanagement, IT en uitbesteding);
  • Groot netwerk van ervaren pensioenspecialisten;
  • Ervaring met de toezichthouder DNB.

Wij praten graag met u verder over de mogelijkheden, U kunt hiervoor contact opnemen met Marc van Heese, partner bij ARC People: 06-52073162, of Hans Sieraad, associate Pensioenfondsen 06-51389261.

Benieuwd naar ons werk?

Lees over een praktijkvoorbeeld van onze werkzaamheden bij een pensioenfonds.
Lees meer

Contact
Marc van Heese RO RE CIA
Partner
06-52073162
Hans Sieraad RA
Associate
06-51389261