Round Table 'Soft Controls'

Soft controls: wat zegt de wetenschap en wat leert de praktijk ons?

Spreker Hein-Jan Vink is Manager van de auditafdeling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hein-Jan verrichtte de afgelopen jaren promotieonderzoek naar organisatiecultuur en soft controls. Bij zijn promotieonderzoek deed Hein-Jan allerlei interessante inzichten op. Zowel vanuit de wetenschap als de praktijk. Die inzichten deelt hij graag met andere Audit, Risk en Compliance professionals.

Algemene informatie

8 juni 2023

Icoon Tijdstip

16:00 – 18:30 uur

Icoon Locatie

Julianalaan 15, Hilversum

Inhoud

Er zijn vele definities van (en misverstanden over) soft controls in omloop. Daarom schetst Hein-Jan eerst kort wat soft controls wel zijn én wat buiten control valt. Ook wordt er stilgestaan bij het interessante verschil tussen soft controls en cultuur.

Daarna wordt duidelijk dat soft controls significant samenhangen met effectiviteit. Hein-Jan zal de deelnemers laten zien welke kennis en ervaring hij opdeed als (wetenschappelijk) onderzoeker naar organisatiecultuur en soft controls. Zijn onderzoeken deed hij vooral met behulp van enquêtes en statistische analyses. Daarbij werkte hij overigens veelvuldig met ‘de acht factoren van Kaptein’.

Hein-Jan zal onder andere de volgende inzichten delen:

  • Het belang van onafhankelijke variabelen én een afhankelijke variabele.
  • Wat zeggen lage of hoge scores eigenlijk echt?
  • Wanneer is een bepaalde score voldoende?
  • Factoren kunnen ook tegen elkaar in werken.
  • Wat kan er allemaal achter een bepaalde score zitten?
  • Welke onderzoeksmethoden in de praktijk hebben gewerkt.
  • Waarom zogenaamd ‘alignment onderzoek’ niet aan te raden is.

Hein-Jan hoort graag ook ervaringen van de deelnemers. Daarom wordt u uitgenodigd om van tevoren na te denken over (a) wat tot nu toe uw grootste uitdaging bij de toepassing van soft controls was, of (b) wat de toepassing ervan concreet heeft opgeleverd. We hopen dat u deze ervaring met ons wilt delen tijdens de Round Table.

Wat je verder moet weten

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Na afloop is er een maaltijd beschikbaar en de mogelijkheid om nog even met elkaar na te praten.

Aanmelden

Vanwege grote interesse voor deze Round Table is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.

Vragen?

Voor vragen over uw aanmelding kunt u contact opnemen met Marlou Akchich-Dingen via marlou@arcpeople.nl of 06-42095265.

Contact
Marlou Akchich-Dingen
Manager Marketing & Communicatie
06-42095265