Financial Risk Manager - Amsterdam

Introductie

Wij zoeken voor BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een enthousiaste en ervaren financial riskmanager die deze nieuwe functie binnen BPD wil vorm geven.

Functie

Over BPD

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland en Duitsland. In Nederland werkt BPD vanuit 4 regiokantoren en het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Sinds de oprichting in 1946 heeft BPD de bouw van ruim 380.000 woningen mogelijk gemaakt. En vandaag wonen er meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. Het is de overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en betaalbaar thuis in een prettige en duurzame leefomgeving. Daar zet BPD zich elke dag voor in zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.

Achtergrond van de functie

De risicostrategie van BPD ondersteunt het management in het realiseren van de ondernemingsstrategie door het definiëren van grenzen waarbinnen de business opereert. Als investeringsvoorstellen worden besproken en besluiten worden genomen is altijd sprake van het afwegen van de risico’s versus het verwachte rendement. Zonder het nemen van risico’s kan de strategie niet gerealiseerd worden, BPD accepteert en streeft naar een bepaalde mate van risico.

De functie van financial riskmanager is een nieuwe functie binnen BPD. Uiteraard bestaat er risicomanagement binnen BPD maar BPD heeft de wens om dit verder te formaliseren en professionaliseren. Dit wordt nu in een project vormgegeven waarin ook non financial risk een belangrijke plek heeft.

Doel van de functie 

De financial riskmanager is verantwoordelijk voor het financieel risicomanagement en biedt ondersteuning aan de eerste lijn business bij het implementeren en uitvoeren van het risicomanagementbeleid. De riskmanager rapporteert hiërarchisch aan de CFRO en heeft nauw contact met het Hoofd Compliance & Privacy, compliance officers, group control en de medewerkers in de primaire processen, alsmede met aandeelhouder Rabobank.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de financial riskmanager omvatten verschillende activiteiten, waaronder:

  • Bewaken van de solvabiliteit van de organisatie;
  • Analyseren van de eerstelijns risicoanalyses op financieel gebied (bijvoorbeeld van nieuwe investeringen/acquisities);
  • Analyseren van en adviseren over bestaande en nieuwe rapportages;
  • Ondersteunen bij complexe vraagstukken omtrent risico en waardering rapportages;
  • Evalueren van technische vereisten en deze vertalen naar het risicomanagement framework;
  • Bewaken van juistheid, volledigheid en consistentie van systemen, modellen en rapportage van informatie;
  • Verhogen van het bewustzijn en transparantie omtrent financiële risico’s binnen de organisatie;
  • Toezicht houden op de naleving van financieel risicomanagement binnen de organisatie (countervailing power);
  • Adviseren over risicobereidheid, risicolimieten en mitigerende maatregelen bij overschrijding van limieten aan de business en de CFRO;
  • Overleggen met externe accountants en fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en samenwerkingspartners met betrekking tot financiele risicovraagstukken
  • Uitbrengen van verslag en zowel “forward als backward looking” rapportages en scenario analyses omtrent financieel risk management aan alle stakeholders (zowel intern als extern) voor o.a. de volgende risicogebieden; kredietrisico, balansrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, intercompany risk, asset risk, grondvoorraad, vastgoedontwikkeling en vastgoed in exploitatie.

Het profiel van de ideale kandidaat

De financial riskmanager is een expert en contactpersoon op het gebied van financieel management voor zowel de eerstelijns business, de Managing Board en aandeelhouder Rabobank. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het opzetten en verbeteren van financieel risicomanagement in organisaties, projecten en kennis en ervaring met risicomanagement framework en de bijbehorende tools. De kandidaat is sociaal vaardig en een teamspeler.

De kandidaat gaat zelfstandig aan het werk maar kan ook goed samenwerken met andere afdelingen, durft investeringsvoorstellen te challengen en is daarbij toch in staat om verbindingen te leggen. Analytisch, denkt in scenario’s en kan zowel op hoofdlijnen als op detail sturen. De kandidaat deinst niet terug voor verandering, toont initiatief, gaat gestructureerd te werk.  De kandidaat heeft een academisch werkniveau en handelt technisch zeer vakkundig. De kandidaat heeft de intentie om zich voor langere tijd aan de organisatie te binden.

De kandidaat heeft een academische studie afgerond, bij voorkeur op het gebied van vastgoed en/of economie. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van de Engelse taal, beheersing van de Duitse taal is een pré. Werklocatie is primair Amsterdam. Hybride werken is in overleg mogelijk.

Waarom zou je deze functie ambieren?

ARC People bemiddelt alleen de meer exclusieve en bijzondere functies binnen audit, risk en compliance. Wat maakt deze functie bijzonder:

 • BPD is een unieke organisatie in soort en omvang;
 • Ambitieuze werkomgeving;
 • Het betreft een nieuwe functie die jezelf nog volledig vorm kan geven en direct de toegevoegde waarde van financieel risicomanagement kan tonen;
 • Eindverantwoordelijke functie, vallend onder de CFRO;
 • Uitstekende financiële compensatie.

Salarisvoorwaarden

Het bruto jaarsalaris is afhankelijk van het ervaringsniveau van de kandidaat en ligt tussen de €95.000,- en  €110.000,- o.b.v. 40 uur. Daarnaast worden aan de functie de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden toegekend:

 • 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);
 • Optie om maximaal 128 uur verlof bij te kopen vanuit het keuzebudget (12,5% van het bruto jaarinkomen)
 • Variabele beloning, afhankelijk van financiële performance BPD en functioneren (in die volgorde);
 • Mobiliteitsregeling met een vaste vergoeding per maand plus km-vergoeding;
 • Uitstekende pensioenregeling;
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.

Proces

BPD laat zich in deze procedure bijstaan door ARC People. Geinteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht, inclusief actueel CV te sturen naar marc@arcpeople.nl. Bij BPD volgen 2 gesprekken en een assessment uit 2 delen (online intelligentietest en een rollenspel).

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Marc van Heese op 06–52073162.