MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Net zoals wij graag duurzame relaties met onze klanten aangaan, willen wij dat ook graag met de maatschappij en onze omgeving. Bij ARC People hechten wij belang aan een betere wereld: voor nu en voor de generaties na ons. Dit doen wij door middel van passend gedrag en concrete financiële bijdragen aan verschillende goede doelen. Zo leveren wij– naast de toegevoegde waarde voor onze klanten – ook een positieve bijdrage aan de maatschappij.  

People

Wij streven naar een diverse, veilige en prettige werkomgeving. Ons vaste team is divers qua geslacht, achtergrond en leeftijd; dit geldt ook voor onze trainees en de kandidaten die wij aan onze klanten voorstellen. Dit doen wij door de beste mensen te kiezen. Een veilige en prettige omgeving realiseren wij door het aanbieden van goede werkplekken conform de ARBO-richtlijnen en door flexibiliteit te bieden aan onze collega’s. Daarnaast hebben wij oog voor welzijn en werkplezier.  

Planet

Ons kantoor is gelegen in Hilversum en de meeste collega’s komen ook uit Hilversum, waardoor ons autogebruik zeer beperkt is. Deze voorkeur voor lokaal personeel is een bewuste keuze. Door thuiswerken blijven reiskilometers voor collega’s buiten Hilversum beperkt. Onze trainees reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Verder werken we nagenoeg papierloos, scheiden zoveel mogelijk ons afval en zijn wij zuinig met energie, onder meer door het gebruik van LED-lampen en aanwezigheidssensoren. Ook werken wij zoveel mogelijk met lokale ondernemers.  

Profit

Wij zijn een commerciële organisatie met een winstoogmerk, maar wel met een lange termijn visie. Dit betekent concreet dat wij een groot deel van de winst herinvesteren in de organisatie, een goede winstdelingsregeling hebben voor de medewerkers en met een deel van de winst maatschappelijke doelen, die wij belangrijk vinden, ondersteunen. Dit zijn o.a. Trees for All, het Holocaust Monument, De Voedselbank en Versawelzijn, een initiatief voor lokale armoedebestrijding. Met Trees for All zijn we een lange termijn partnership aangegaan.

ARC People ondersteunt Trees for All

Voor iedere interim, trainee of werving & selectie plaatsing laat ARC People 5 bomen aanplanten in Nederland en buitenland via Trees for All.