Onze waarden

Waar staan we voor?

ARC People werkt in een nichemarkt van audit, risk en compliance, waar het draait om vertrouwen. Het is daarom voor ARC People vanzelfsprekend om te handelen vanuit duidelijke en onderscheidende waarden die zorgen voor het vertrouwen in onze organisatie en zijn professionals.

Wij streven naar duurzame relaties. Alles wat we doen, doen we vanuit een langere termijn perspectief richting onze relaties en de maatschappij. Kortom: geen korte termijn winstbejag, maar faire afspraken. We doen wat we beloven en verwachten dit ook van onze relaties. We bespreken en evalueren in alle openheid zaken die goed of minder goed verlopen en daarvan leren we. Dilemma’s worden gedeeld, waarna weloverwogen besluiten volgen. En we leveren concrete MVO-bijdragen.

Wij hebben oprechte interesse in de vakgebieden audit, risk en compliance en de professionals die daarin werken. Wij zijn prettige gesprekspartners, op zakelijk en persoonlijk gebied. We luisteren onbaatzuchtig naar onze relaties. We volgen relevante ontwikkelingen, nemen deel in relevante gremia, zowel bij onze klanten en relaties, als in de vakgebieden waarin we werken.

Wij zijn deskundig in wat we doen. Onze professionals staan midden in de vakgebieden audit, risk en compliance. We gaan voor de beste invulling van een klantvraag over expertise of capaciteit. We doceren en dragen bij aan innovaties in de beroepsverenigingen en steken veel effort in ons grote netwerk. Als we iets níet kennen of kunnen, dan zijn we daar open over.

Mochten wij als organisatie of professionals onverhoopt gedrag vertonen dat niet bij deze waarden past, weet dan dat wij daarop graag worden aangesproken. Omdat we ons realiseren dat de mens nu eenmaal niet perfect is en we bij ARC People graag continu blijven leren.
ARC People heeft een stevige groei-ambitie. Wij zijn dan ook altijd geïnteresseerd om in gesprek te raken met potentiële nieuwe collega’s (ongeacht het ervaringsniveau dat je inmiddels hebt). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sander van Oosten: 06-18804323 of sander@arcpeople.nl.
Bekijk onze diensten