ISAE 3402

Bied uw klanten zekerheid met een ISAE 3402 rapport

Met een ISAE 3402 rapport kunt u als service organisatie de zekerheid bieden dat de processen die aan u worden uitbesteed betrouwbaar worden uitgevoerd. Uw opdrachtgever kan van u verlangen dat u daarover rapporteert conform een van tevoren gekozen standaard. Veel voorkomende standaarden zijn: SSAE16, ISO 27001, SOC II, CMMI. De meest gebruikte standaard is ISAE 3402.

ARC People biedt aan organisaties ISAE 3402 ondersteuning door onder andere:

  • Gezamenlijk met u de risicoanalyse uit te voeren. Deze risicoanalyse zal vervolgens als leidraad dienen om de belangrijkste maatregelen te kiezen voor uw organisatie;
  • U te ondersteunen bij het kernachtig beschrijven en documenteren van de processen;
  • Een zogenaamde pre-audit uit te voeren, waarmee wordt ingeschat of u een formele audit conform de standaarden kunt doorstaan.

Al onze consultants beschikken over ruime ervaring met de implementatie en/of toetsing van ISAE 3402. Wilt u meer weten over wat onze aanpak succesvol maakt? Neemt u dan contact op met Carlo Bavius.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555