IT Risk

De beste IT riskmanager voor uw IT risk vraagstukken

De bedrijfsprocessen van nagenoeg alle organisaties worden ondersteund met diverse soorten informatietechnologie. IT maakt veel mogelijk maar leidt ook tot aanzienlijke risico’s voor uw organisatie. Naast de wettelijke verplichtingen die gelden voor beheersing van IT risico’s,  die gelden voor de financiële instellingen (denk aan de OPIT scan), is beheersing van IT risico’s een must om ontsporing van organisaties, door stilvallen van processen, financiële schade of reputatie schade, te voorkomen.

Potentiele IT risico’s zijn onder meer IT security risks (ongeautoriseerde acties in systemen), cyber risks ( hacks, Ddos-aanvallen), IT compliance risico’s (AVG), informatiebeveiliging en meer algemene IT risk (ontbreken van back-ups, licentierisico’s), etc. 

Ondanks de enorme impact van het eventueel optreden van deze risico’s,  is IT risicomanagement vaak nog onderbelicht binnen organisaties. Het herkennen en waarderen van deze risico’s en het adviseren over passende beheersmaatregelen vraagt om specifieke kennis over IT risicomanagement, met name door voortdurende wijzigingen in de techniek en integratie van ketens. ARC People beschikt over deze kennis en kan u (tijdelijk) ondersteunen. 

Meer weten? Neem contact op met onze IT Risk specialist Carlo Bavius, wij komen graag met u in contact!

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555