ORSA (Own Risk Solvency Assessment)

Own Risk Solvency Assessment

Binnen Solvency II wordt de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) beschouwd als het hart van het framework. Met de periodiek uit te voeren ORSA worden businessplanning, risicomanagement en kapitaalbeheeractiviteiten geïntegreerd. Met de ORSA voert een (her)verzekeraar een toekomstgerichte beoordeling uit op het toereikend zijn van het beschikbare kapitaal (de solvabiliteit). Als verzekeringsbedrijf bent u verplicht (minimaal) jaarlijks een ORSA op te stellen.

Voor een goede ORSA rapportage dienen verschillende bronnen en expertisegebieden te worden geraadpleegd (denk aan financiële, actuariële, strategic en operational risk). Ook dient er uiteraard rekening te worden gehouden met het eigen risicoprofiel, de tolerantielimieten en de bedrijfsstrategie van de verzekeraar. ORSA expertise is een schaarse expertise die ARC People in huis heeft. ARC People heeft dan ook bij verschillende klanten ORSA trajecten begeleid en daar met de nodige expertise voor goede coördinatie gezorgd.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen bij de goede uitvoering van de ORSA richtlijnen? Neemt u dan contact op met de verantwoordelijk partner.

Contact
Marc van Heese RO RE CIA
Partner
06-52073162