Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

Ondersteuning bij de VIC

De aandacht voor de verbijzonderde interne controles binnen de decentrale overheid (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) neemt toe, mede door de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. De organisatie komt daarbij zelf tot een verantwoording over rechtmatigheid, die vervolgens onderdeel wordt van de getrouwheidsverklaring van de externe accountant.

De vraag naar goede VIC experts stijgt daardoor aanzienlijk. En dat terwijl de algehele vraag naar auditors de laatste jaren ook toeneemt, in vrijwel alle sectoren. Dit stelt decentrale overheden voor de uitdaging om de VIC-capaciteit en -expertise continu op orde te hebben.

Met ARC People kunt u, afhankelijk van uw behoefte, verschillende kanten op:

  • Voor permanente invulling van uw VIC functies, is ons team voor Werving & Selectie u graag van dienst. 
  • Mocht er tijdelijke expertise en/of capaciteit nodig zijn, weet dan dat onze ARC Interim Desk gewend is om u binnen drie dagen twee passende en beschikbare auditors/ consultants voor te dragen, waaruit u een definitieve keuze kunt maken. 
  • U kunt de functie van onderaf versterken met talentvolle auditors uit ons audit traineeship.
  • Onze experts kunnen u adviseren over een meer datagedreven aanpak van de VIC-controles, via bijvoorbeeld data-analyse en process mining.

Contact
Sander van Oosten
Partner
06-18804323