Intervisie

Intervisiemethode voor Chief Audit Executives

Wilt u op niveau sparren met andere CAE’s over de uitdagingen binnen uw vakgebied? Wenst u in vertrouwen van gedachten te wisselen over specifieke problemen, problemen die u met niemand anders kunt bespreken? Hoort u graag hoe anderen vraagstukken bezien en benaderen, om daar zelf van te leren? ARC People organiseert intervisie voor CAE’s. Het gaat om een intervisiemethode met zes verdiepende sessies die u handvatten bieden om uw eigen functioneren verder te verbeteren.

Wat is intervisatie?
Een intervisie biedt deelnemers een veilige omgeving om concrete werksituaties te bespreken. Om kennis, ervaring en vaardigheden te delen. Zo komen zij samen tot een andere benadering van problemen en tot praktische oplossingen en vergroten zij hun deskundigheid.

Om tot een optimaal resultaat te komen, zorgen we dat de CAE’s van een gelijkwaardig niveau zijn én dat de groep voldoende divers is. Daarom vindt van tevoren een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw leerdoelen bespreken en specifieke wensen kenbaar maken.

Programma Intervisie voor CAE’s
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van vier uur. Ieder kwartaal vindt één sessie plaats. Er nemen minimaal vier en maximaal zes CAE’s deel. Deze groepsgrootte is gekozen om de interactie te vergroten en het leereffect te maximaliseren.

Eerste bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst maakt u kennis met de andere CAE’s. Daarnaast krijgt u uitleg over het programma en formuleren we doelen en verwachtingen. Door Management Drives profielen (drijfveren analyse) in te vullen en te bespreken, leert u elkaar nog beter kennen. Als ‘huiswerk’ werkt u een probleem/casus uit. De overige vijf bijeenkomsten worden volledig gewijd aan intervisie.

Begeleiding
De coach van de intervisiesessies is Carlo Bavius RE RO CRISC CRMA CIA. Hij begeleidt de sessies, stimuleert de deelnemers om van elkaar te leren en reikt tips en handvatten aan. Carlo is associate partner van ARC People en bekleedde jarenlang CAE functies bij verschillende organisaties. Ook nu is Carlo nog actief in het vak als (parttime) ad-interim CAE bij diverse organisaties. Verder is Carlo coach van een aantal CAE’s en internal audit functies en begeleidt hij een aantal internal audit functies in het traject naar IIA-kwaliteitstoetsing.

Kosten en locatie
De kosten van het programma Intervisie voor CAE’s bedragen € 2.995,-.

De bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor, aan de Emmastraat 54 in Hilversum, centraal gelegen en eenvoudig bereikbaar met openbaar vervoer en auto.

Data
Om tot een optimaal resultaat van de intervisiesessies te komen, is het essentieel dat de deelnemende CAE’s van een gelijkwaardig niveau zijn en dat de groep voldoende divers is. Vanwege de drukke agenda’s en verschillende wensen rondom work/life balance zullen wij bij voldoende deelnemers in overleg de data plannen.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555