Internal / Operational audit

Internal / Operational audit

Met een internal / operational audit, uitgevoerd door ARC People, wordt vastgesteld of uw organisatie, of een onderdeel daarvan, voldoende is beheerst. Daarbij wordt dus beoordeeld: is uw organisatie zo ingericht dat uw ondernemingsdoelstellingen op een efficiënte wijze kunnen worden behaald?

Een operational audit die enkel is gericht op een proces wordt vaak een procesaudit genoemd. Doorgaans hebben die procesaudits een iets meer ‘standaard karakter’. Zeker als het audits betreft naar standaard processen als Inkoop, HR, et cetera maar ook een compliance audit. Voor dergelijke audits beschikt ARC People over de bijbehorende standaard aanpakken en normenkaders.

Steeds meer krijgen operational audits tegenwoordig echter een maatwerk karakter. Het draait dan om een auditvraag die nooit eerder is beantwoord, meestel van thematische aard. Van ARC People mag u in zo’n geval verwachten dat we in staat zijn om de maatwerkvraag te vertalen naar een concrete aanpak die past bij de vraag.

ARC People brengt al bij vele organisaties haar audit expertise en (zo nodig) branche expertise in. Wilt u met ons van gedachten wisselen over hoe een operational auditor van ARC People ook u kan ondersteunen bij het uitvoeren of (bege)leiden van uw operational audit? Dat doen we graag.

Basistraining Internal Audit

Wij bieden ook een Audit opleiding tot Internal Auditor aan. Voor iedereen die gaat starten in het audit vakgebied, of al enige ervaring heeft.
Meer over deze opleiding
Contact
Sander van Oosten
Partner
06-18804323