Attentie: de 5e Anti–witwasrichtlijn komt eraan!

10 oktober 2019
Op 10 Januari 2020 treedt de 5e Anti–witwasrichtlijn in werking. Deze richtlijn volgt de 4e Anti–witwasrichtlijn op die op 25 Juli 2018 van kracht is gegaan.

In de 5e Anti-witwasrichtlijn staat een aantal belangrijke aanvullingen die ervoor moeten zorgen dat de mogelijkheden voor het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme verder worden teruggedrongen. Het beoogde doel van de 5e Anti-witwasrichtlijn is daarmee een breder toepassingsgebied van de 4e Anti-witwasrichtlijn.

Uitbreiding van branches

Dit betekent onder andere dat er een aantal branches zijn toegevoegd die zich na de inwerkingstelling van de 5e richtlijn aan de verplichtingen van de WWFT zullen moeten gaan houden. Een aantal belangrijke branches voor welke dit geldt, zijn:

  • Virtuele Valuta: Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta (de exchanges zoals bijvoorbeeld Binance, Coinbase en Kraken) en de aanbieders van bewaarportemonnees (de custodial wallet providers zoals bijvoorbeeld Bitfinex).
  • Kansspelen: Aanbieders van kansspelen als zij betalingen van meer dan 10.000 euro in contant geld ontvangen. Hieronder vallen bijvoorbeeld loterijen, aanbieders van sportweddenschappen, speelautomaathallen en online kansspelaanbieders.
  • Groot waarde handelaren: “Groot waarde” handelaren die in goederen handelen en bedragen van meer dan 10.000 euro contant ontvangen.
  • Beheerders van beleggingsinstellingen.
  • Instellingen die prepaidkaarten en cadeaukaarten uitgeven met een waarde boven 150 euro per kaart. Tevens bestaat de mogelijkheid voor lidstaten van de EU om de betaling met anonieme prepaidkaarten (en cadeaukaarten) te verbieden.
  • Belastingadviseurs.
  • Vastgoedmakelaars: Ook als vastgoedmakelaars optreden als tussenpersoon bij de verhuur van onroerend goed, maar dan alleen met betrekking tot transacties waarbij de maandelijkse huurprijs 10.000 euro of meer bedraagt.
  • Kunsthandel: Personen/instellingen die kunstwerken opslaan of verhandelen, of als tussenpersoon optreden bij de handel in kunstwerken, ook wanneer deze handel wordt uitgevoerd door kunstgalerijen en veilinghuizen, indien de waarde van de transactie (of een reeks van onderling samenhangende transacties) 10.000 euro of meer bedraagt.

Risico gebaseerd klantonderzoek en UBO-register

Een andere aanvulling die voor een breder toepassingsgebied van de 5e Anti-witwasrichtlijn moet gaan zorgen, is dat er een risico gebaseerd klantonderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat er een relatie wordt aangegaan met de klant (of voordat er een transactie wordt uitgevoerd), moet eerst bepaald worden of er (aan de hand van de mogelijke risico’s) kan worden volstaan met een vereenvoudigd klantonderzoek (gemotiveerd) of dat er een verscherpt klantonderzoek moet plaatsvinden.

Tevens zal er een UBO-register worden geïntroduceerd. Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in dit UBO-register in te schrijven. Dit beperkt de mogelijke anonimiteit van de eigenaren of de personen die zeggenschap hebben. Anonimiteit is een groot probleem dat speelt bij het tegengaan van terrorismefinanciering en het witwassen van gelden.

Het verplichte klantonderzoek moet worden uitgevoerd voor nieuwe klanten, bij transacties boven 15.000 euro en bij twijfel aan de juistheid en volledigheid van verkregen gegevens. Dit klantonderzoek is niet eenmalig, maar verplicht voor de duur van de relatie met de klant. Het klantonderzoek wordt periodiek herhaald. Hoe vaak het moet worden herhaald, is afhankelijk van de risicoclassificatie die de klant mee krijgt.

Voorbereidingen gevraagd

Het is belangrijk dat de betreffende branches al voorbereidingen gaan treffen om vanaf 10 januari 2020 te kunnen voldoen aan de bepalingen uit de 5e Anti-witwasrichtlijn.

Mocht jouw bedrijf te maken krijgen met de invoering van de 5e richtlijn en kun je hulp gebruiken met de implementatie, of wil je om te beginnen meer weten? Neem dan contact op met Suzanne de Wit van ARC People (via suzanne@arcpeople.nl of 06-39269713).