Data-analyse

Meer inzicht door data-analyse

Voor iedereen is het inmiddels duidelijk: het onderzoeken en analyseren van big data biedt fantastische mogelijkheden. Voor tweedelijns functies zoals risk management, control en compliance, maar ook voor de derdelijns functie internal audit. Maar: hoe begin je en hoe bereik je de meeste toegevoegde waarde?

De meeste consultants die actief zijn in de markt, deden hun ervaring met data-analyse vanuit het perspectief van de jaarrekening controle. Wij laten u echter graag zien hoe data-analyse effectief kan worden ingezet vanuit intern (business) perspectief.

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek over een data-analyse binnen uw organisatie. Daarbij kunnen we onder andere bespreken:

  • Concrete mogelijkheden en voorbeelden van de inzet van data-analyse als methode van onderzoek;
  • Structurele integratie van data-analyse in uw audit- of controleplan en -processen, alsmede de daarvoor benodigde randvoorwaarden;
  • Selectie en implementatie van data-analyse tooling;
  • Opleiding van auditors, risk managers, compliance officers of andere tweedelijns functionarissen in data analytics.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555