Compliance Monitoring

Monitoring van uw belangrijkste compliance thema’s

Bij een compliance functie is het balanceren tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid. Betrokkenheid zie je veelal terug in het meedenken met de business, of het geven van trainingen. Onafhankelijkheid uit zich o.a. in de verantwoordelijkheid om te monitoren. Bij compliance monitoring wordt er op de belangrijkste integriteitsrisico’s vastgesteld of de eerste lijn werkt zoals bedoeld, of ze zelf tijdig verbeterpunten identificeren en vervolgens de processen bijstellen. 

ARC People kan u op het gebied van Compliance monitoring expertise leveren voor:

  • Het maken van een systematische risicoanalyse (zoals de SIRA) om te komen tot een weloverwogen selectie van monitoring thema’s;
  • Het maken van een monitoring plan voor een specifiek compliance thema.
  • Het uitvoeren van de monitoring activiteiten zelf.

Deze tijdelijke expertise wordt geleverd vanuit de ARC Interimdesk. Ook voor de vaste invulling van een compliance positie kunt u ARC People inschakelen. Aarzel niet om voor meer informatie contact op te nemen met Sander van Oosten.

Contact
Sander van Oosten
Partner
06-18804323