Assurance

Een assurance opdracht biedt u een onafhankelijk oordeel.

De professionals van ARC People zijn in staat om u op vele gebieden (additionele) zekerheid te leveren. Zo’n assurance opdracht kan zich richten op onder andere: de operatie, IT, finance, het voldoen aan wet- en regelgeving of een programma of project.

Er kunnen diverse redenen zijn, waarom u een externe specialist als ARC People vraagt om een onafhankelijk oordeel. Het onderwerp kan gevoelig zijn, u beschikt intern niet over de juiste expertise of capaciteit, of u dient te beschikken over een onafhankelijke rapportage om aan externe partijen te kunnen verstrekken.

ARC People voert al haar assurance- en adviesopdrachten uit conform de vereisten van de beroepsorganisaties (IIA, NOREA en/of NBA). Op uw verzoek worden naar aanleiding van de assurance opdracht concrete aanbevelingen gegeven voor het terugdringen van de belangrijkste risico’s. Zo kan er direct worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de beheersing in uw organisatie.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555