AVG GDPR

Zekerheid over naleving van de AVG (GDPR). De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen en hun privacy te waarborgen. Deze wetgeving is sinds mei 2018 van kracht. De impact ervan is enorm. Op het niet voldoen aan de wetgeving staan forse boetes, naast de reputatieschade die de organisatie kan oplopen.

De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, onafhankelijk van de grootte. Wel is het zo dat in principe bij organisaties van 250 werknemers of meer striktere eisen binnen de AVG worden gesteld zoals bijvoorbeeld het verplicht opstellen van een verwerkingsregister en het aanstellen van een Privacy Officer. Dit is soms ook al zo voor kleinere organisaties, afhankelijk van het soort verwerking die plaatsvindt.

Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de GDPR, dan kan ARC People u daarover zekerheid bieden door middel van een quick scan. Ook kan er concrete ondersteuning worden geboden bij de implementatie van maatregelen.

Contact
Carlo Bavius RO RE CIA CRISC CRMA
Associate Partner
06-40050555