Internal Audit bij het CJIB

27 september 2017
CJIB: wellicht de meest bekende afkorting in Nederland. Niet zo gek, als we met zijn allen 10 miljoen verkeersboetes per jaar bij elkaar veroorzaken. Een deel betreft ook overtredingen door buitenlanders. Uitbreiden van internationale activiteiten is dan ook één van de speerpunten van het Centraal Justitieel Incassobureau. Maar het CJIB is meer dan dat. De ongeveer 1100 medewerkers zijn het inning- en incassogezicht van de overheid en het CJIB vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid. Een overzicht van alle verschillende werkzaamheden:

In de uitvoer doet het CJIB het goed. Er zijn al verschillende nominaties geweest voor nieuwe ontwerpen of werkwijzen. De meest recente bekroning is de samenwerking met TRES, de ontwerper en bouwer van het vernieuwde “cjib.nl”. Hiermee is de Dutch Interactive Award gewonnen voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Ook probeert het CJIB met de klantcontacten te werken cf. de standaarden van “PCMO”. Dit Prettig Contact Met de Overheid heeft bijvoorbeeld tot doel eventuele klachten snel te verhelpen door zo snel mogelijk (telefonisch) contact te zoeken met de bezwaarmaker. In overleg wordt bekeken op welke manier het bezwaar het beste kan worden aangepakt en/of het probleem of conflict kan worden opgelost.

Bij het CJIB heb ik de functie van Senior Auditor. Mijn kennis en ervaring komen goed van pas om de zogenaamde focusverlegging binnen team Audit mede te realiseren. Binnen het CJIB zijn er ontwikkelingen op het gebied van informatie, technologie en digitalisering, nieuwe wetgeving en daarnaast worden Europese ontwikkelingen steeds belangrijker. Verder heeft ook het CJIB te maken met een steeds kritischer wordende samenleving op de uitvoering van overheidstaken. Dit resulteert in nieuwe vraagstukken, zoals de vraag naar een progressief boetestelsel en een toenemende behoefte aan persoonlijk maatwerk en dienstverlening met menselijke maat.

Deze ontwikkelingen, naast de ‘going concern’, vragen een objectieve en kritische blik op de kwaliteit van beheersing van risico’s en het effectief/efficiënt werken. De 4 auditors van het CJIB dragen bij aan (het verbeteren van) de beheersing van de bedrijfsvoering van het CJIB. Tot 2017 was de focus van Audit vooral gericht op de ondersteunende rol die Audit uitvoerde in het kader van de wettelijke controle van de AuditDienstRijk (ADR). Vanaf 2017 is de auditrol gericht op de brede risico’s van de zgn. SCOPAFIJTH onderdelen, oftewel de gehele bedrijfsvoering. Kortom, een verbredende auditfunctie binnen een continu veranderende omgeving. Uitdagend en leuk tegelijk.

Tot zover mijn korte inkijk in de organisatie die CJIB heet. Mocht je met mij willen doorpraten over mijn AuditProject, dan doe ik dat natuurlijk graag!

Marco Slijters:

Ik ben sedert 10 jaar als zelfstandige werkzaam. Als (operationeel) auditor, risicomanager en projectleider binnen m.n. de (semi) overheid, zorg en non-profit. In maart 2014 ben ik met AuditPeople in contact gekomen ter voorbereiding op een interim functie bij de Auditdienst van de Nationale politie. Dit leidde tot een aaneenschakeling van verschillende rollen bij deze dienst voor de duur van 2 ½ jaar. Toen de periode bij de politie ten einde liep was er weer via AuditPeople direct een nieuwe match en ben ik wederom via AuditPeople werkzaam, nu voor 12 maanden bij het Centraal Justitieel Incassobureau, het CJIB.